Home

Det Metafysiska Laboratoriet

I vad som kallas post-filosofisk tidsålder vill det Metafysiska Laboratoriet undersöka vad ledande filosofer har att säga om fundamentet för vårt samhälles allra mest grundläggande antaganden och dess relation till dagslägets Coronakris.

– Finns en extern verklighet? Hur kan vi få kunskap om den?

– Finns det alternativa fakta? Finns det filosofiska sanningar?

– Är våra moralövertygelser smakfrågor eller objektiva utsagor?

– Finns Gud?

Våra intervjuer:

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång